Tittel

Skadedyrvakta - Vi sikrer dine verdier!

Agentur i Akerhus, Oslo og Østfold 


Skadedyrvakta har fått agentur i Akershus, Oslo og Østfold på Gemcos lydanlegg med ultralyd og vanlig lyd i kombinasjon for å hindre fugler å etablere seg. 


Det spilles av skrik fra rovfugl og fareskrik fra forskjellige fugler i kombinasjon med andre lydsignaler. Lydene spilles av i vilkårlig rekkefølge og med forskjellige innstillbare tidsintervaller. Lydnivået tilsvarer skrik fra ekte fugler. Med jevne mellomrom må lydene endres for at fuglene ikke skal vende tilbake. 


Skadedyrvakta har referanser på steder der det kan avtales å se et anlegg i funksjon.